Kérjük, legyen bizalommal irántunk, amit bemutatunk ezen a helyen, az garantáltan az, aminek látszik. Festményeink valódi festmények, plakátjaink eredetiek, hangjaink saját gyűjtésűek, videóink saját, vagy partnereink művei, stb, stb.. Mindegyik alkotás útja nyomon követhető, és tiszta. Műveink zöme már a XXI. században keletkezett, de vannak 100 éves darabjaink is, amiket természetesen gondosan őrzünk, de egyiken-másikon már láthatóak a múló évek.
Ezt az éjjel-nappal nyitvatartó, bárki által látogatható galériát mi, vagyis az ELSŐ MAGYAR KULTURÁLIS EMLÉKMENTŐ EGYESÜLET tagjai hoztuk létre, és működtetjük, a tőlünk telhető legnagyobb alapossággal.
Ennek ellenére, ha hibával találkozik kérjük ne vegye zokon, sőt kérjük legyen a mi, és a többi látogató segítségére is azzal, hogy tájékoztat bennünket hibáinkról, hogy javíthassuk azokat.
Egyesületünk jellege:Az Első Magyar Kulturális Emlékmentő Egyesület önkéntes alapon létrejött, önkormányzati elven működő, nyilvántartott tagsággal rendelkező közösségi célú Egyesület, mely önálló jogi személyiséggel rendelkezik, saját nevében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat.
Az Egyesület célja: Az egyetemes kultúra még meglévő, de már eltűnőben levő értékeinek megismerése, és azok felderítése, összegyűjtése, ápolása, védelme, megőrzése, feldolgozása és társadalmi elfogadottságának elősegítése az Egyesület tagjainak közvetítése révén. A kultúra, a művészet, és az ezeket művelő közösségek felélesztése, életben tartása. Ezen értékek mellett a mindennapi életben használható gyakorlati ismeretek összegyűjtése, hasznosítása és elérhetővé tétele.
Általában a kultúraközvetítés a társadalom felé, illetve a társadalmi kapcsolatok erősítése. A célokért tenni szándékozók összefogása. Ezen célok érdekében információs adatbázisok összeállítása, szerkesztése, kiadása. Különböző konkrét célok érdekében szakmai akciócsoportok felállítása és működtetése. Kiállítások, pályázatok, előadások megrendezése illetve kiírása, illetve azokban való aktív részvétel.